Dienstag, 31. Mai 2011

Welcome to Kurdistan - in Kurd-Dagh in Syria!


A look at the railway bridge Haradara in the Kurdish mountains (Kurd-Dagh) between the villages Meydanakpas and Rajo in the region Afrin, Aleppo, Syria.

Ein Blick auf die Eisenbahnbrücke Haradara in den Kurdischen Bergen (Kurd-Dagh) zwischen den Orten Meydanakpas und Rajo in der Region Afrin, Aleppo, Syrien.

Koprihê Herederê yê trênê li ser geliyê Ĥeşarkê li Çiyayên Kurmênc (Kurdaxê).


The Tiran Valley in Kurd-Dagh at the village of Goliyê Jorîn - on the road between Afrin and Rajo.

Der Tiran Paß in Kurd-Dagh nahe dem Dorf Goliyê Jorîn - auf dem Weg zwischen Afrin und Rajo.

Geliyê Tîran li ber gundê Goliyê Jorîn li ser rêka di navbera Efrîn û Reco de.


The famous place Kafarjana near the town of Afrin, considered the entrance to the Kurdish mountains from the direction of Aleppo.

Der berühmte Ort Kafarjana nahe der Stadt Afrin, der als Eingang zu den Kurdischen Bergen aus der Richtung Aleppo gilt.

Gundê Kefercenê (Kevrê Canê yan Serê Kaniyê) nizîkî bajarê Efrînê. Kefercenê deriyê têkeftinê Çiyayên Kurmênc e ji aliyê Ĥelebê de.


..............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2011
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com

Keine Kommentare: