Samstag, 12. September 2009

AIN-DARA (Ayîn-Darê) - The Hethite Temple - Afrin


Eine Bilder-Kollage von dem Hethiter-Tempel AIN-DARA nahe Afrin, Kurd-dagh, Syrien

AIN-DARA (Ayîn-Darê) - The Hethite-Temple at Afrin River in Kurd-Dagh, Aleppo, Syria.

صور من المعبد الحثي في عيندارا بالقرب من مدينة عفرين - جبال الكورد - حلب - سوريا

AYÎN-DARÊ (Ayîn-Dêrê) Ĥethîtan (Ĥessiyan yan Ĥessoyan) nizîkî bajarê Efrînê li Kurdaxê.


Der berühtme kurdische Löwe von Afrin: Am Eingang zum Hethiter-Tempel AIN-DARA in Kurd-dagh, Syrien.

The famous kurdish lion of Afrin: At the entrance to the Hittite temple AIN DARA in Kurd-Dagh, Aleppo, Syria.

الأسد الكوردي الشهير : في مدخل المعبد الحثي في عين دارة ، جبال الكورد - سوريا

Şêrê navdar yê AYÎN-DARÊ li Kurdaxê - Şêrê kurdên dewleta Ĥethîtan (Ĥessiyan).


Bilder von dem Hethiter-Tempel AIN-DARA nahe Afrin, Kurd-dagh, Syrien

Pictures of AIN-DARA (Ayîn-Darê) - The Hethite-Temple near Afrin in Kurd-Dagh, Aleppo, Syria.

صور من المعبد الحثي في عيندارا بالقرب من مدينة عفرين - جبال الكورد - حلب - سوريا

AYÎN-DARÊ (Ayîn-Dêrê) Ĥethîtan (Ĥessiyan) li ber Avê Efrînê li Kurdaxê.


A panoramic view of the Hittite temple AIN DARA near Afrin, Kurd-Dagh, Syria. In the background the city of Afrin

Ein Panorama Blick auf das Hethiter-Tempel AIN-DARA nahe Afrin, Kurd-dagh, Syrien. Im Hintergrund die Stadt Afrin.

صور من المعبد الحثي في عيندارا بالقرب من مدينة عفرين - جبال الكورد - حلب - سوريا

Dîmenek ferehî ji AYÎN-DARÊ (Ayîn-Dêrê) Hethîtan (Hessiyan) li Kurdaxê. Di asoyê de bajarê Efrînê.

..............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2009
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com