Samstag, 30. Januar 2010

NABI-HOURI - CYRUS - CYRHUS - SEYXWURZÊ

The ruins of NABI-HOURI (Nabi Hori), also known as Cyrus or Cyrhus, an ancient city in the Kurdish Houri Empire in the region of Afrin, Kurd-Dagh, Syria.
Nabi-Houri in Kurdish meaning the descendants of the Houris. The word "Houri" or "Hori" is another variation of the word "old", "pre", "urier" or "Aryans".

Die Ruinen von NABI-HOURI (Nabi-Hori), auch Cyrus bzw. Cyrhus genannt, einer alten Stadt des kurdischen Houri-Reiches in der Region Afrin, Kurd-Dagh, Syrien.
Nabi-Houri bedeutet auf Kurdisch "die Nachkommen der Houris". Das Wort "Houri" oder "Hori" ist eine weitere Variation des Wortes "Ur", Urier" oder "Arier".

أطلال النبي هوري ، المعروف أيضا باسم سايروس
مدينة قديمة من مدن الامبراطورية الهورية الكوردية في منطقة عفرين ، جبال الكورد ، سوريا
كلمة نبي هوري تعني في اللغة الكوردية "أسلال الهوريين" وكلمة هور هي أحد تفرعات أور أو آر وهذا تعني الآرية أو الآريون

Şûnwarê NEBÎ-HORÎ (Neviyên Horiyan) yê dîrokî û kevin li Kurdaxê (Çiyayên Kurmênc), Efrînê. Nebî-Horî yek ji bajarên serekî yê Dewleta Neviyên Horîyan li Rojavay Kurdistan bûye. Peyva "Horî" bi xwe jî yek şêwe ji peyva "Ur", "Ar" yan "Ariyan" e.


The beautiful nature around Nabi-Houri in the Kurdish mountains, Aleppo, Syria

Die schöne Natur rund um Nabi-Houri in den kurdischen Bergen, Aleppo, Syrien.

A photo collage from the ruins of the ancient city of Nabi-Houri.

Eine Foto collage von den Ruinen der alten Stadt von Nabi-Houri

صور مختارة لأنقاض مدينة النبي الهوري التراثية في جبال الكورد، سوريا

The beautiful nature on the Afrin river in the vicinity of Nabi-Houri in the Kurdish mountains, Aleppo, Syria.

Die schöne Natur am Afrin Fluß in der Umgebung von Nabi-Houri in den kurdischen Bergen, Aleppo, Syrien.

The Free Theater and the Tower of Nabi-Houri in the region of Afrin.

Das freie Theater und der Turm von Nabi-Houri in Afrin.

Şanoyê vekirî û bircê nasdar li Nebî-Horî.

مدرج المسرح المفتوح مع البرج المشهور في النبي الهوري في منطقة عفرين

On the road from Afrin and Aleppo to Nabi-Houri across olive groves in the Kurdish mountains

Auf der Landstrasse von Afrin, Aleppo nach Nabi-Houri quer durch Olivenhaine in den kurdischen Bergen.

По дороге из Африн и Алеппо в Наби-Хури через оливковые рощи в курдских горах.

Li ser rêka makînê ji Ĥeleb û Efrînê berve Nebî-Horî li Kurdaxê.


The ruins of the old, free theater stage with the famous tower in Nabi-Houri.

Die Ruine der alten, freien Theaterbühne mit dem berühmten Turm in Nabi-Houri.

Nabi in ünlü kule-Houri ile eski, ücretsiz tiyatro sahne kalıntıları.

Şûnwarên şanoyê servekirî li tev bircê naskirî li Nebî-Horî li Kurdaxê.

..............................................................
© Abdallah Osman, Berlin 2001-2010
http://abdallah-osman.blogspot.com; http://baylan-rajo.blogspot.com
abdallah-osman@hotmail.de; abdallah.osman@gmail.com